Best Western Hotel Baltic

106
Boka rum

Rum 1

OK
   

Vi följer Best Western Hotels miljöpolicy

Vi har sedan många år haft som vision att vara ett miljövänligt alternativ för våra hotellgäster. Hotellen har t.ex. haft miljöplaner i olika utsträckning för att arbeta mot ett hållbart samhälle, men 2007 bestämdes gemensamt att alla Sveriges Best Western hotell ska gå med i Svanen och bli miljömärkta. Det har varit startskottet för ett gediget arbete där hotellen får se över hela sin verksamhet utifrån ett miljöperspektiv, allt enligt Svanens miljömärkningsprogram utarbetat för just hotell.

Hur blir ett hotell Svanenmärkt?
Att bli Svanenmärkt innebär för hotellens del att de ska uppnå vissa gränsvärden i form av energiförbrukning, vattenförbrukning, användning av kemiska produkter och avfallssortering. Att klara energiförbrukningsnivån är obligatoriskt och sedan ska hotellet klara minst ett av de tre andra gränsvärdena för att bli godkända.
 
Hotellet ska även gå igenom en mängd detaljfrågor kring produkter som används i rum, på kontor, i frukost/restaurang och övriga lokaler och när det gäller städning, förbrukningsmaterial, utrustning m.m. De områden med störst miljöpåverkan är driften och inköp, därför ligger mycket fokus på just dem. Ett miljöledningssystem måste naturligtvis också finnas.
Vad har en Svanenlicens för effekt?
Genom att minska energi- och vattenanvändningen, mängden kemiska produkter och osorterat avfall samt miljöanpassa sina transporter kan hotellen ofta sänka sina kostnader. Men framför allt hjälper det hotellet att verka för ett hållbart samhälle och att hela tiden förbättra sin insats. Svanenlicensens krav höjs regelbundet och en uppnådd licens varar i fyra år, varefter hotellet har möjlighet att återlicensiera sig till nyare och hårdare kravnivåer. 
 
Många gäster och kunder efterfrågar miljövänligare alternativ för sitt boende och konferenser och för en stor kedja som Best Western är det självklart att vara en förebild och ett gott föredöme för andra verksamheter inom detta område. 
För att bli Svanenmärkt är det höga krav som ska uppnås men hotellen kan delvis själva välja hur kraven uppnås.
 
Nedanstående är bara några av de många punkter som de Svanenmärkta hotellen väljer att satsa mer eller mindre på. 
Sammanlagt har de miljöcertifierade hotellen trots allt klarat Svanens hårda krav och fortsätter sedan aktivt att jobba mot en minskning av hotellets miljöbelastning genom respektive hotells handlingsplan.
 
Hotellets praktiska miljöarbete
Energi - minska energiåtgången
- Övergång till el från förnybara energikällor i den utsträckning det är möjligt.
- Tids- eller behovsstyrd belysning utomhus.
- Närvarostyrd belysning inomhus där det är praktiskt möjligt.
- Byte till lågenergilampor där det är möjligt.
- Tids- eller behovsstyrda bastuaggregat.
- Engagera personal att agera miljövänligt genom t.ex. att släcka lampor.

Vatten - minska färskvattenförbrukningen
- Byte till snålspolande toaletter så långt det är möjligt.
- Byte till snålspolande kranar i handfat och duschar så långt det är möjligt.
- Enhandsgrepp på kranar och duschar.
- Engagera personal att tänka miljövänligt genom t.ex. att inte låta vatten spola i onödan.
Kemiska produkter - minska andelen miljöfarliga substanser
- Så lite kemikalier till städning, diskning och tvätt som det är praktiskt möjligt.
- Begränsning och kontroll över användning av kemikalier.

Avfall - minska mängden osorterat avfall
- Sortering av allt kontorsmaterial som t.ex. tonerkassetter, papper.
- Sortering även av gästerna själva på rum och i konferenslokaler.
- Källsortering i minst 4 fraktioner.
- Källsortering av farligt avfall som t.ex. färg, elektronik, batterier enligt myndigheternas anvisningar.
- Engagera personal att tänka miljövänligt genom t.ex. sortering av förbrukningsmaterial i det dagliga arbetet.

Inköp - öka andelen miljömärkta produkter
- Miljömärkta trycksaker där det är möjligt.
- Miljömärkt tvål i dispensers så långt det är möjligt.
- Returförpackningar för både dryck och mat i så stor utsträckning som möjligt.
- Så lite användning av engångsartiklar som det är praktiskt möjligt både i restaurang- och hotellverksamhet.
- Miljömärkta rengöringsprodukter, diskmedel och tvättmedel.
- Öka andelen ekologiska livsmedel och drycker.
- Regionala livsmedel så långt det är möjligt.

Miljöledning - öka hotellets medverkan till ett hållbart samhälle
- En handlingsplan med relevanta åtgärder för att minska miljöpåverkan med tidsbestämda och mätbara mål.
- Minst två av miljömålen ska vara kopplade till gränsvärdena.
- Hotellet ska regelbundet mäta och dokumentera gränsvärdena.
- Personalen ska informeras/utbildas om hotellets arbete.
- En gång per år ska personalen uppdateras om hur miljöarbetet fortlöper.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2018 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.