Miljö och hållbarhet

Green Key

Hotel Baltic har sedan många år varit Svanenmärkt och haft som vision att vara ett miljövänligt alternativ för våra hotellgäster. Nu har vi tagit steget att gå med i Green Keys miljömärkning. Green Key, www.greenkey.global är en internationellt ledande miljömärkning för verksamheter inom turistbranschen som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och minska sin miljöpåverkan. Green Key finns idag i över 50 länder runt om i världen. Det ger oss fler verktyg att använda oss av i vårt pågående miljöarbete. 

Kranmärk svenskt vatten

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av svenskt vatten för verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Vi är glada och stolta att vår restaurang, Mamma Augustas kök är kranmärk. Det innebär att vi väljer att endast servera kranvatten i stället för förpackat vatten. "Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen".

Vårt miljöarbete

Hotel Baltics kompetenta och engagerade medarbetare är av högst vikt i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Våra anställda skall vara delaktiga och ta ansvar för miljön. Vi utbildar och informerar systematiskt våra anställda om vårt gemensamma miljöarbete. Med tydliga rutiner och fortlöpande utbildning säkrar vi att alla är delaktiga i Hotel Baltics miljöarbete.

Vi begränsar vår konsumtion av energi, vatten och resursförbrukning. Vi minimerar användandet av kemikalier och källsorterar avfall samt minskar den del som går till förbränning. Vi vill konstant förbättra vårt miljöarbete. Vi mäter regelbundet t.ex. vatten- och energiförbrukning och använder oss av ett verktyg som hjälper oss att övervaka vårt klimatavtryck och miljöprestanda. Hotel Baltic prioriterar leverantörer som jobbar aktivt med sitt miljöarbete, vilket hjälper oss att konsumera hållbara och miljömärkta tjänster och produkter.

I våra val av samarbetspartners är sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö en viktig fråga. 

Hotel Baltics miljömål & praktiska miljöarbete 

Här beskriver vi våra miljömål. Vi har delat våra miljömål i sex olika kategorier: Energi, vatten, kemiska produkter, avfall, inköp och miljöledning.

 

Energi - minska energiåtgången

 • Övergång från el till förnybara energikällor i alla delar av verksamheten.
 • Tids- eller behovsstyrd belysning utomhus.
 • Närvarostyrd belysning inomhus där det är praktiskt möjligt.
 • Byte till lågenergilampor i alla delar av verksamheten.
 • Tids- eller behovsstyrda bastuaggregat.
 • Engagera personal att agera miljövänligt.
 • Alla elektronik inköp skall vara av energisnål modell.

Vatten - minska färskvattenförbrukningen

 • Konsumera mindre vatten
 • Byte till snålspolande toaletter.
 • Byte till snålspolande kranar i handfat och duschar.
 • Byte till enhandsgrepp på kranar och duschar.

Kemiska produkter - minska andelen miljöfarliga substanser

 • Vi skall minska mängden kemikalier som används till städning, diskning och tvättning i hela verksamheten.
 • Använda ättika istället för sköljmedel i tvättmaskinen.

Avfall - minska mängden osorterat avfall

 • Sortering av allt kontorsmaterial som t.ex. tonerkassetter och papper.
 • Sortering även av gästerna själva på rum och i konferenslokaler.
 • Källsortering i minst 9 fraktioner i hela verksamheten.
 • Källsortering direkt vid hantering av farligt avfall som t.ex. färg, elektronik, batterier enligt myndigheternas anvisningar.
 • Våra leverantörer skall e-fakturera.
 • Vid kundfakturering skall fakturor skickas elektronisk.
 • I mesta möjliga mån arbeta papperslöst.
 • Byta ut pappershanddukar på toaletterna till tvättbara handdukar.

Inköp - öka andelen miljömärkta produkter

 • Miljömärkta trycksaker.
 • Miljömärkt tvål i dispensers.
 • Returförpackningar för både dryck och mat i så stor utsträckning som möjligt.
 • Så lite användning av engångsartiklar som det är praktiskt möjligt både i restaurang- och hotellverksamhet.
 • Miljömärkta rengöringsprodukter, diskmedel och tvättmedel.
 • Öka andelen ekologiska och vegetariska livsmedel och drycker.
 • Minska köttkonsumtionen och erbjuda fler vegetariska rätter.
 • Öka andelen närproducerat livsmedel.

Hotellets Ledning Miljöledning - öka hotellets medverkan till ett hållbart samhälle 

 • Hotellet ska regelbundet mäta och dokumentera gränsvärdena via hotellets miljömärkning Green Key.
 • Personalen ska informeras/utbildas om hotellets miljöarbete.
 • En gång per år ska personalen uppdateras om hur miljöarbetet fortlöper.

Utöka samarbete kring miljömässiga eller sociala Frågor 

 • Samarbete med lokal hotell/restaurang/turistutbildning, arbeta tillsammans kring miljö och hållbarhetsfrågor. Utbyt erfarenhet och erbjuda praktik.
 • Utöka samarbete med lokal välgörenhetsorganisation, anordna ett event där pengarna går till organisationens arbete.

Öka gästernas kunskap och engagemang kring miljö och hållbarhet

 • Vi bjuder på ekologiskt kaffe under ”Kaffets Dag” och informerar om varför ekologiskt kaffe är det bästa.
Anordna en miljö/hållbarhetsaktivitet under året

 • Fairtrade Challenge, Fairtrade fika för personal och gäster samt informera om vad Fairtrade innebär.
 • Personal ges möjlighet att delta i ett motionslopp, tex Vårruset, Blodomloppet. 

Sundsvall 18 maj 2021

Susanne Wernersson
General Manager

 
Summa: ...kr
BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik.